Kurtyny spawalnicze

Kurtyny spawalnicze są absolutnie niezbędne, przy wykonywaniu różnego rodzaju zespoleń elementów gdzie sypiące się iskry, czy odpryski stopionego metalu mogą być zagrożeniem dla osób trzecich, nie zaangażowanych bezpośrednio w proces spawania czy docinania elementów. Kurtyny spawalnicze wykorzystywane są też w halach magazynowych, halach produkcyjnych, chłodniach, zakładach tokarskich, ślusarskich itp. Na rynku dostępne są dwa rodzaje […]