Jak zadbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy a przepisy prawa?


Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to przyjęty już standard, który reguluje warunki pracy i ma na celu minimalizację ryzyka wypadków przy pracy. Wiedza dotycząca BHP jest istotna nie tylko dla pracodawcy, ale też pracowników – pozwala na utrzymanie środowiska pracy w bezpiecznym i higienicznym stanie.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia warunków pracy zgodnych z przepisami BHP. Oznacza to m.in. wymagany stan pomieszczeń, doposażenie w odpowiednie urządzenia i środki ochrony indywidualnej, ale także zagwarantowanie właściwej organizacji pracy. Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać regularne szkolenia BHP dla swojej załogi, zatrudnić służbę BHP lub skorzystać z usług zewnętrznej firmy.

Obowiązki pracowników

Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP. Oznacza to przede wszystkim używanie środków ochrony indywidualnej, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, użytkowanie narzędzi i maszyn zgodnie z ich regulaminem. Każdy pracownik ma prawo znać procedury ewakuacji, musi przechodzić regularne szkolenia BHP, a także znać swoje prawa w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Szkolenia

Szkolenia BHP mają na celu nauczyć pracowników w jaki sposób zminimalizować ryzyko wypadku w pracy. Każdemu pracownikowi, niezależnie od stanowiska, zobowiązanemu jest się go do ukończenia szkolenia przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków. W zależności od rodzaju pracy, mogą być również wymagane dodatkowe szkolenia specjalistyczne.

Wyposażenie

Według przepisów BHP, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odzież i środki ochrony indywidualnej, a także instruktaż, jak z nich korzystać. Do obowiązków pracodawcy należy równiez utrzymanie stanu technicznego sprzętów, maszyn i narzędzi.

Kto nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP?

O utrzymanie standardów BHP na danym terenie dba służba BHP, która ma prawo kontrolować przestrzeganie przepisów, a także zgłaszać wszelkie nieprawidłowości.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Przestrzeganie przepisów BHP pozwala zachować dobre zdrowie pracowników i minimalizuje ryzyko kosztownych wypadków.

Kompleksowa obsługa BHP dla firm

Sela BHP